Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

VIỆT NAM TỪ NHỮNG GÓC NHÌN Đến với buổi trò chuyện tiếp theo thuộc chuỗi sự kiện Fulbright Speakers’ Series: Thế giới qua những trang sách, Đại học Fulbright Việt Nam thân mời bạn tham dự tọa đàm khoa học trực tuyến với PGS. TS. Trần Trọng Dương với chủ đề “Việt Nam: Từ Những Góc Nhìn”. Trong buổi trò chuyện này, PGS. TS. Trần Trọng Dương sẽ sử dụng thao tác phân tích diễn ngôn lịch sử để đưa ra các góc nhìn khác nhau (những diễn ngôn khác nhau) về lịch sử Việt Nam. Bài trình bày sẽ hướng đến những góc nhìn của người Việt/Kinh, của những nhà nho đồng bằng Bắc Bộ, của những người lớn, của những người đàn ông, khi nhìn về quá khứ, và khi nhìn sang các địa vực khác nhau, các tộc người khác nhau thuộc lãnh thổ Việt Nam hiện đại. Những góc nhìn ấy vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất một cách phi lý và hữu lý. Những phân tích ấy nhằm hướng đến việc tri nhận những kiến thức sử học như là một yếu tố khả biến dưới quyền lực của chính trị. Hay nói cách khác, việc ghi chép lịch sử (historiography) như là công cụ cai trị của chính quyền trong lịch sử, với những mục đích riêng tây, bằng những thủ pháp cụ thể, lấp lánh dưới những vỏ ngôn từ gần gũi. Những góc nhìn đa dạng khác nhau trình bày trong thuyết trình này hy vọng sẽ mở ra những tầng vỉa diễn ngôn đang hàng ngày điều hướng chúng ta trong suy nghĩ và trong hành động, một cách hữu thức và vô thức. Hãy tham gia buổi chia sẻ khoa học trực tiếp về chủ đề thú vị này cùng Đại học Fulbright Việt Nam và PGS. TS. Trần Trọng Dương! Thời gian: Thứ Bảy, 05/03/2022, 09:30 – 11:30 (Giờ Việt Nam) Đăng ký tại: https://bit.ly/FSS_TranTrongDuong Fulbright Speakers’ Series là chuỗi những cuộc đàm thoại với các tác giả nổi bật ở trong nước và quốc tế, bàn về những khía cạnh đa sắc màu của cuộc sống thông qua những trang sách. Trong chuỗi sự kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhiều chủ đề như lịch sử phát triển, vị trí của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, và cả tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, v.v, từ những những góc nhìn độc đáo và ngòi bút sắc sảo của từng vị khách mời. Đôi điều về diễn giả: Ông Trần Trọng Dương là Tiến sĩ Ngữ Văn (2011), Phó giáo sư ngành Văn Học (2020), chuyên ngành Hán Nôm. Ông công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), là giảng viên sau đại học của Học viện Khoa học Xã hội, giảng viên thỉnh giảng sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội, và là trưởng nhóm Sen Heritage. Các lĩnh vực quan tâm của PGS. TS. Trần Trọng Dương bao gồm văn tự học, thư tịch học, văn bản học, mộc bản học, phiên dịch học lịch sử, biểu tượng tôn giáo và lịch sử cổ trung đại Việt Nam. VIRTUAL SCIENCE TALK WITH ASSOC. PROF. TRAN TRONG DUONG ABOUT VIETNAM FROM DIVERSE PERSPECTIVES In the upcoming episode of Fulbright Speaker’s Series: The World Beyond a Book, Fulbright University Vietnam cordially invites you to join the virtual science talk with Assoc. Prof. Dr. Tran Trong Duong on “Vietnam: From Diverse Perspectives”. In the upcoming talk, Assoc. Prof. Dr. Tran Trong Duong will apply historical discourse analysis to provide different perspectives – different discourses on Vietnamese history. The presentation will focus on the viewpoints of the Vietnamese/Kinh ethnic group, the Confucianists of the Northern Delta, the adults, and the men on the past, different regions, and various ethnic groups in the territory of modern Vietnam. These perspectives are at the same time unreasonably and reasonably contradictory yet consistent. Such analyses aim to recognize historical knowledge as a variable under the influence of political power. In other words, historiography, as an instrument of government power throughout history with its own purposes and by specific means, glitters under the guise of amiable language. The diverse angles presented in the upcoming talk are expected to open up layers of discourse that direct us daily in thoughts and actions, consciously and unconsciously. Join Fulbright in this thrilling science talk with Assoc. Prof. Dr. Tran Trong Duong! Time: 9:30 – 11:30 AM on Saturday, March 5, 2022 (Vietnam time, GMT +7) Register at: https://bit.ly/FSS_TranTrongDuong Fulbright Speakers’ Series is a quest for knowledge and understanding with diverse incisive viewpoints of prominent authors, both in Vietnam and globally, venturing into a myriad of topics ranging from development history and current Vietnam in the context of globalization, to the importance of mental health in being a compassionate community member. About the speaker: Tran Trong Duong earned his doctorate of Philology in 2011 and has been an Associate Professor of Literature since 2020, majoring in Han Nom. Besides working at the Institute of Han Nom Studies (Vietnam Academy of Social Sciences), he is a lecturer of the graduate program at the Academy of Social Sciences, a visiting lecturer of the graduate program at Vietnam National University, Hanoi, and the leader of Sen Heritage, a project promoting Vietnamese cultural heritage. His fields of interest include literary study, bibliography, text study, woodblock printing, historical translation, religious symbolism, and the ancient and medieval history of Vietnam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét