Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Lý lịch Khoa học cá nhân- Trần Trọng Dương
LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN


1. Họ và tên: TRẦN TRỌNG DƯƠNG


2. Năm sinh: 18- 01- 1980 3. Giới tính: Nam
4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2011


5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên Chứcvụ: Phó trưởng phòng8. Fax: E-mail: trantrongduonghn@gmail.com ; trantrongduonghn1@gmail.com


9. Tổ chức - :

Tên tổ chức : Viện NC Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
10. Quá trình đào tạo


Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp


Đại học

ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm, Ngữ văn

2002


Thạc sỹ

ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Hán Nôm, Ngữ văn

2005


Tiến sỹ

Học viện Khoa học Xã hội

Hán Nôm, Ngữ văn

2011
11. Quá trình công tác

Từ 2007- nay

Nghiên cứu viên

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Từ 2015- nay

Giảng viên thỉnh giảng

Học viện Khoa học Xã hội

477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Từ 2010- nay

Giảng viên thỉnh giảng

Học Viện Phật giáo Việt Nam (Vietnam Academy of Buddhism)

thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, h. Sóc Sơn, Hà Nội.
Từ 2002- nay

Cộng tác viên

Viện nghiên cứu Trung Quốc (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Từ 2004- 2007

Giảng viên

Đại học Văn hóa Hà Nội

118 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
12. Các công trình đã công bố

1.

Tư tưởng nhân bản của Nho học Tiên Tần

Đồng hiệu đính

Hà Nội: Nxb Đại học Quốc Gia.

2005

2.

Thiền tông khóa hư ngữ lục

Tác giả (khảo cứu, phiên chú)

Hà Nội: Nxb Văn học

2009

3.

Văn Miếu- những giá trị văn chương

Đồng dịch giả

Hà Nội: Nxb Hà Nội.

2010

4.

Nguyễn Trãi quốc âm từ điển

Tác giả

Hà Nội: Nxb Từ điển Bách khoa.

2014

5.

Nghiên cứu Nôm: từ hướng tiếp cận liên ngành

Đồng tác giả

Hà Nội: Nxb Từ điển Bách khoa.

2013

6.

Kiến trúc một cột thời Lý

Tác giả

Tp Hồ Chí Minh: Nxb Hồng Đức.

2013

7.

Văn bia Thanh Hóa thời Lý Trần

Đồng soạn giả, đồng dịch giả

Thanh Hóa: Nxb Thanh Hóa.

2012

8.

Tổng tập thơ Nôm Trúc Lâm Yên Tử

Hiệu đính

Hà Nội: NXb. Thông tin và Truyền thông.

2014

9.

Hán Nôm học trong nhà trường: một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi

Đồng soạn giả

Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm.

2013

10.

Di sản Hán Nôm đình Chèm

Hiệu đính

Hà Nội: Nxb. Thế giới.

2015

11.

蕓臺類語 (Vân đài loại ngữ)

Giới thiệu

Đài Loan: National Taiwain University Press

2011

12.

Vài ý kiến về cách đọc một số chữ Nôm trong “Truyền kỳ mạn lục giải âm”. Thông báo Hán Nôm học 2002.

Tác giả

Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới.

2003

13.

Về hai bài phú của Phạm Nguyễn Du trong “Nam hành ký đắc tập”. Thông báo Hán Nôm.

Tác giả

Hà Nội: Viện NC Hán Nôm

2004

14.

Bước đầu tìm hiểu cách dịch cấu trúc bị động qua bản “Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú”

Tác giả

Tạp chí Hán Nôm. số 3 (64)/ 2004. Tr. 34-39.

2004

15.

Khảo sát hệ thống từ cổ trong bản giải âm “Khóa hư lục” (AB.367) của hòa thượng Phúc Điền.

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2005”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới. 2006. Tr.177-202.

2006

16.

Thử tầm nguyên hai chữ “Tha la”

Tác giả

Trong “Nghiên cứu về chữ Nôm”. ISBN: 978-1-881608-09-7. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội. 2008. Tr.169-180.

2008

17.

Đi tìm âm đọc cổ cho chữ “Lơ thơ”

Tác giả

Tc Hán Nôm. 3/ 2006. tr.44-53, 9.tr.

2006

18.

Khảo sát hệ thống từ cổ trong bản giải nghĩa “Thiền tông khóa hư ngữ lục” của Tuệ Tĩnh

Tác giả

Tc Ngôn ngữ. 8/ 2006. tr.55-68.

2006

19.

Bài thơ “Cung hoạ ngự chế Thuận An bát thập vận thi nguyên vận” của Trấn Biên quận công Nguyễn Miên Thanh.

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2006”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới. 2007. Tr. 150-171.

2007

20.

Nguyễn Miên Kiền và bài Tụng thị học

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2008”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới. Tr.220- 236.

2009

21.

Tình hình cấu trúc chữ Nôm qua ‘Khóa hư lục giải nghĩa” và “Khóa hư lục giải âm”

Tác giả

Tạp chí Hán Nôm số 02 (87)/2008. Tr.43- 57.

2008

22.

Tổng thuật tình hình nghiên cứu diễn biến cấu trúc chữ Nôm

Tác giả

Tc Hán Nôm, số 2 (105)/ 2011, tr.11-28

2011

23.

Vấn đề khai thác từ cổ qua hệ thống từ điển và các văn bản chữ Nôm

Tác giả

Tạp chí Hán Nôm. số 01 (98)/2010. tr.17-36

2010

24.

Khảo sát tình hình văn bản tác phẩm một số tác gia hoàng tộc triều Nguyễn

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2009”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới. 2010. Tr.302-321.2010

25.

Khuông Việt thiền sư hay phức thể dung hội Nho Phật

Tác giả

Trong “Phật giáo – Văn học với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. TP. Hồ Chí Minh: Nxb Văn hóa. 2010. tr.97-109

2010

26.

Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi

Đồng tác giả

Trong “Phật giáo – văn học với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. TP. Hồ Chí Minh: Nxb Văn hóa. 2010. Tr. 653- 664

2010

27.

Nghiên cứu về Tuệ Tĩnh

Tác giả

Tạp chí NC Lịch sử. 8- 2010. Tr.39-52.

2010

28.

Tích hợp các yếu tố Phật giáo- Nho giáo trong văn hóa Việt Nam qua trường hợp tín ngưỡng thờ Lạc Vương

Tác giả

Suối nguồn 05 (04)/2012 PL.2556. tr.213-231

2012

29.

Đường Lâm là Đường Lâm nào (Tìm về quê hương Đại Sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu)

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Huế. 02-2011.Tr.115-137.

2011

30.

Đường Lâm Sơn Tây: một chặng huyền sử thế kỷ XX

Đồng tác giả

TC Xưa và Nay. 2012.

2012

31.

Khảo sát thư mục “Tụ Khuê thư viện” với sách hiện còn lưu trữ trong thư viện VNCHN.

Tác giả

Trong “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản Hán Nôm Huế”. Huế: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế & Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. 2003. Tr.82-93.

2003

32.

Phật thuyết có phải là dịch phẩm Nôm thế kỷ XII?

Tác giả

TC Ngôn ngữ số 04/2011.tr. 31-48. 17 tr.

2011

33.

GS Nguyễn Tài Cẩn với hướng nghiên cứu diễn biến chữ Nôm theo mô hình ngữ âm

Tác giả

Tạp chí Tử điển học và Bách khoa thư. Số 3 (11), 5-2011. Tr. 149- 152.

2011

34.

Từ nguyên của một số từ đơn tiết gốc Hán

Tác giả

Trong “Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Nxb Đại học Quốc gia. Hà Nội. 2011. Tr.688- 699.

2011

35.

Từ nguyên của từ “Rái cá”

Tác giả

Tc Từ điển học và Bách khoa thư. 08/2013. Tr.68-75.

2013

36.

Văn bia chùa Cảnh Phúc tại Bảo tàng Mỹ thuật

Đồng tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2010”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm- Nxb Thế giới. 2011. Tr.400-404.

2011

37.

Từ nguyên của từ “văn hiến”trong bối cảnh tri thức Nho gia Việt Nam- Trung Hoa

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa. Hà Nội. số tháng 3/2012. tr.5- 14.

2012

38.

Văn hiến Đại Việt thế kỷ XV qua trường hợp hoàng đế Lê Thánh Tông

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Huế. Số 06 (tháng 12/ 2011). Tr.03- 28, 26.tr.

2011

39.

Về dấu vết chữ Nôm kỵ húy trong sách Phật thuyết

Tác giả

Tc Văn hóa Nghệ An. 2010.

2010

40.

Khảo về Đại Cồ Việt- nước Việt- nước Phật giáo

Tác giả

Tc Hán Nôm số 02/2009.tr.53-75, 22.trang

2009

41.

Khảo sát ngôn ngữ thơ Nôm Nguyễn Trãi trong môi trường giảng dạy- dịch thuật kinh điển Nho gia (Từ góc nhìn liên văn bản)

Tác giả

Tạp chí Hợp Lưu. Tháng 8-9-10/2011. USA. Tr.5-38. 33 trang.

2011

42.

Thủy âm kép tiếng Việt cổ thế kỷ XV qua chữ Nôm cổ trong Quốc âm thi tập

Tác giả

TC Ngôn ngữ. số 8/2012. tr.44-61.2012

43.

Thủy âm kép tiếng Việt cổ thế kỷ XV qua chữ Nôm hậu kỳ trong Quốc âm thi tập

Tác giả

TC Hán Nôm. 3/2013. Tr.18- 34.

2013

44.

Một số từ gốc Hán có cấu trúc CCVC qua ngữ liệu thơ Nôm trong Quốc âm thi tập

Tác giả

Trong “Những vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”. (Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2012). Tr.317- 353.

2012

45.

Giải mã những câu thơ sáu chữ trong Quốc âm thi tập từ góc nhìn ngữ âm học lịch sử

Tác giả

TC Hán Nôm, số 01/ 2013. Tr.3-16.

2013

46.

Đinh Bộ Lĩnh- loạn sứ quân: từ sử liệu đến sử thực

Tác giả

TC Nghiên Cứu và Phát triển. Huế. Số 01/2012. Tr.3-21.

2012

47.

Từ thế giới quan Phật giáo, khảo về kiến trúc một cột tại chùa Diên Hựu đời Lý

Tác giả

Tc Nghiên cứu và Phát triển. Huế. 11-2012. Tr.3- 31.

2012

48.

Nghiên cứu về chữ Nôm: nguồn gốc, lịch sử phát triển và kết cấu (喃字研究:喃字的来源,历史发展和结構)

Tác giả

广西民族师笵学院学报. 04/2012. Tr. 82-88. ISSN: 1574-8891.

2012

49.

“Thiết tha” hay “thướt tha”?

Tác giả

Trần Trọng Dương. “Thiết tha” hay “thướt tha”? Trong “Thông báo Hán Nôm học 2007”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm & Nxb KHXH. 2008. Tr.185- 193.50.

Bảng tra hệ thống từ cổ trong Truyện Kiều

Tác giả

Trong “Thông Báo Hán Nôm học 2010”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm & Nxb Thế giới. tr.105- 110.

2008

51.

Khảo về “Chằm” và “Trải” trong tiếng Việt cổ qua “Cư trần lạc đạo phú” của Trần Nhân Tông

Đồng tác giả

Trong “Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa”. Hà Nội: Nxb Thông tin & Truyền thông. Tr. 177- 186.

2012

52.

Biểu tượng núi vũ trụ Tu Di- Meru trong văn hóa Việt Nam và châu Á

Tác giả

Tc Nghiên cứu Mỹ thuật. 06/ 2012. tr.23-36.

2012

53.

Từ nguyên của “khoáng”- “khoảng”- “quãng”- “khoản”- “khoang”- “khang”- “xoang”- “xang”- “xương” qua một số ngữ liệu tiếng Việt thế kỷ XIII-XX

Đồng tác giả

Trong “Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa”. Hà Nội: Nxb Thông tin & Truyền thông. 2012 Tr. 177- 186.

2012

54.

Song tiết hóa thủy âm kép trong thơ Thất ngôn Đường luật

Tác giả

Trong “Bốn mươi năm Đào tạo và Nghiên cứu Hán Nôm (1972- 2012)”. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia. 2013. Tr.Tr.525-557.

2013

55.

Nghiên cứu phương pháp giải nghĩa và giải âm qua Khóa hư lục giải nghĩa và Khóa hư lục giải âm.

Tác giả

Tc Hán Nôm. Số 4 (113) /2012. tr.19-30.

2012

56.

Từ nguyên của “pháy pháy” và “phới phới” qua ngữ liệu tiếng Việt thế kỷ XV-XX

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2012”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm & Nbx Thế giới. 2013. Tr.192-196.

2013

57.

Từ nguyên của Khăng- Săng- Găng

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2014”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm & Nxb Thế giới. 2015. Tr.203-207.

2015

58.

Từ nguyên một số từ trỏ thực vật

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học 2013”. Hà Nội: Viện NC Hán Nôm & Nbx Thế giới. 2014. Tr.174-178

2014

59.

Từ nguyên của “lỗi”, “rối”, “trói”, “tói”, “lụy”

Tác giả

Tc Từ điển học và Bách khoa thư. Số 1/2016 . tr.27-32.

2016

60.

Từ nguyên của XE và các điệp thức của nó

Tác giả

Trong “Thông báo Hán Nôm học năm 2010-2011”. Viện NC Hán Nôm & Nxb Thế giới. Hà Nội. 2012. tr.557-562

2012

61.

Xi Vẫn- Xi vỹ và các xu hướng biến đổi trong văn hóa Việt Nam và Đông Á

Tác giả

TC Nghiên cứu Mỹ thuật, số 02 (02), 06/2014. 2014. tr.24- tr.33.

2014

62.

Hệ thống từ cổ tiếng Việt thế kỷ XIII qua sáng tác Nôm của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Tác giả

TC Hán Nôm. số 01/2014

2014

63.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong biên soạn từ điển chuyên thư: trường hợp “Nguyễn Trãi quốc âm từ điển”

Tác giả

Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm. 2013.

2013

64.

Biểu tượng sóng nước và núi non trong lịch sử mỹ thuật- kiến trúc Đại Việt thế kỷ XI- XV

Tác giả

TC Nghiên cứu Mỹ thuật. 01/2015

2015

65.

Rồng Lý Trần: biểu tượng lưỡng trị của Nho giáo Phật giáo thế kỷ X- XIV

Tác giả

Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN 1013-4328; VSS: A.218-12552). 02/2015. P.87-94.

2015

66.

Văn bia Đại Tùy Cửu Chân- Thứ sử Lê Hầu và lịch sử Việt Nam thế kỷ VI-VII.

Tác giả

Tập san Suối nguồn. Nxb Hồng Đức. 2014. tr.13- 72.

2014

67.

Khảo cứu tờ bằng Lý Sơn: văn bản, hiệu điểm và dịch thuật

Tác giả

Tc NC và PT. (Huế). Số 01. 2015. P.38-57.

2015

68.

Sự thay đổi hệ hình văn học: trường hợp phú Nôm Phật giáo dòng Trúc Lâm Yên Tử.

Tác giả

TC Nghiên cứu và Phát triển. Số 1/2016. Tr.3-22.

2016

69.

Muôi thủng- muôi gỗ: giải mã một công án Thiền trong Cư trần lạc đạo phú của Điều Ngự Chủ Phật Trần Nhân Tông

Tác giả

TC Hán Nôm, số 5 (132)/2015. Tr.55-63.

2015

70.

Lai nguyên của r- qua ngữ liệu tiếng Việt thế kỷ XV trong Quốc âm thi tập

Tác giả

Hội thảo quốc tế Ngôn ngữ học lần II. Viện Ngôn ngữ 8/2015.

2015

71.

Lược khảo về biểu tượng thanh long trong văn hóa Việt Nam

Tác giả

TC Di sản, số 08/2015. ISSN: 1859-4956. Tr.42-45.

2015

72.

Từ điển tích Long sinh cửu tử tới hình mẫu trong mỹ thuật cổ

Tác giả

Tc. NC Mỹ Thuật. số 1/2016. ISSN 1859 - 4697

2016

73.

Nguồn gốc, lịch sử và cấu trúc chữ Nôm từ bối cảnh văn hóa Đông Á.

Tác giả

Trong “Nghiên cứu Nôm từ hướng tiếp cận liên ngành” (Lã Minh Hằng chủ biên). Nxb Từ điển Bách Khoa. H. tr.53- 80.

2013

74.

Về di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Tác giả

TC Di Sản. số 12/ 2015. ISSN 1859 - 46972015

75.

Ngữ âm tiếng Việt và những vay mượn tự hình chữ Hán qua cuốn “Tam thiên tự”

Dịch giả

Tc Hán Nôm. 2008.

2008

76.

Sơ bộ nghiên cứu “Tự Đức thánh chế tự học”- cuốn tự điển Hán Việt thế kỷ XIX

Dịch giả

Tập san Suối nguồn 6-2012.

2012

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gianCơ quan- cấpTình trạng

(đã/đang)


Hiệu điểm Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn

2007 – 2008

Đại học Bắc Kinh & Đại học Quốc gia Hà Nội (Đề tài liên kết quốc tế)

Đã NT


Tự điển tần số chữ Nôm qua Khóa hư lục giải nghĩa

2008

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện KHXH VN (Đề tài cá nhân cơ sở)

Đã NT


Tự điển tần số chữ Nôm qua Khóa hư lục giải âm

2009

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện KHXH VN. (Đề tài cá nhân cơ sở)

Đã NT


Nghiên cứu tiếng Việt cổ thế kỷ XV

2014-2017

Nafosted (Đề tài cấp nhà nước)

Đang TH


Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia

Thời gianCơ quan (cấp)

Tình trạng đề tài
Di sản Hán Nôm Huế

2002-2004

Đại học Quốc Gia Hà Nội (Đề tài cấp Quốc gia)

Đã NT


Câu đối hoành phi nhà Thái học (Văn Miếu)

2003 – 2004

Đại học KHXH&NV; Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (Đề tài cấp Thành phố)

Đã NT


Câu đối hoành phi đền Trần – Thái Bình

2005

Sở Văn hóa thông tin Thái Bình (Đề tài cấp tỉnh)

Đã NT


Đào Uyên Minh toàn tập

2005 – 2006

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đề tài cấp trường)

Đã NT


Tổng thuật tình hình nghiên cứu Nho học thế kỷ XX tại Trung Quốc

2005 – 2006

Trung tâm NC Trung Quốc – Đại học KHXH& NV, (Đề tài cấp trường)

Đã NT


Từ điển từ cổ và chữ Nôm cổ

2008 – 2010

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

(Đề tài cấp bộ)

Đã NT


Các thể loại văn học Nôm

2008 – 2010

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

(Đề tài cấp bộ)

Đã NT


Từ điển điển cố trong văn học Nôm

2008 – 2010

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

(Đề tài cấp bộ)

Đã NT


Chữ Nôm trong tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam

2011- 2013

Nafosted

(Đề tài cấp Nhà nước)

Đã NT


Sưu tầm, nghiên cứu một số tư liệu Hán Nôm liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa- Trường Sa và biển Đông

2014- 2015

Viện Hàn lâm KHXH VN

Đề tài cấp bộ

Đã NT


Khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và dịch thuật tư liệu mộc bản tại Hà Nội

2015- 2016

Viện NC Hán Nôm

Đề tài cấp bộ

đang thực hiện


Nghiên cứu các nguồn tư liệu Hán Nôm để hoàn thiện cuốn sách « Một số tư liệu Hán Nôm khẳng định chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa »

2015-2016

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đề tài cấp bộ

đang thực hiện


Nghiên cứu biểu tượng rồng Việt Nam trên cơ tầng văn hóa Châu Á

2014-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ,

Đề tài cấp quốc gia

Đã NT


Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đức Đạt

2015

Viện Văn học (Đề tài cấp bộ)

Đã NT


Định hướng bảo tồn, phát huy giá trị mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chàu Bổ Đà tỉnh Bắc Giang

2015-2016

Đại học Quốc gia Hà Nội (Đề tài cấp nhà nước)

đang thực hiện


14. Giải thưởng/ Khen thưởng
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm


[1]

Young Nom Scholar Award. Nom Preservation Foundation (USA).

2012


[2]

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện KHXH, vì có thành tích 3 năm liên tiếp là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2008-2009-2010)

2011


[3]

Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH cho thành tích thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

2015
5 nhận xét:

 1. Chào tiến sĩ giấy Trần Trọng Dương

  Trả lờiXóa
 2. Tiến sĩ giờ cũng lắm loại tiến sĩ lắm, như tiến sĩ giấy Trần Trọng Dương là tiến sĩ rởm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là bây giờ có lắm loại tiến sĩ thật. Nhưng cái loại tiến sĩ còn chịu khó làm việc với giấy thì may ra hi vọng là thiến sĩ thật bác ạ.

   Xóa
 3. Chào tiến sĩ nghe anh thuyết trình về Phật đản sinh rất hay. Tôi muốn giới thiệu với anh bức tượng đồng Phật đản sinh cổ .Xin anh đt zalo để tôi gửi ảnh cho anh. Đt của tôi 0388627162 tên tôi là Hòa. Xin cám ơn anh


  Trả lờiXóa