Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt qua các bản dịch Khóa hư lục

Sách cũ:

Trần Trọng Dương. 2012. "Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt qua các bản dịch Khóa hư lục" . Nxb Từ điển bách Khoa, Hà Nội. 351 trang.
Download free:
Link: https://www.dropbox.com/s/x493szl3sdwoa8o/Tran%20Trong%20Duong-%20NC%20Khoa%20hu%20luc%20-%202012-.pdf?dl=01 nhận xét:

  1. Chào bạn, mình rất hâm mộ những công trình của bạn. Mình thấy có đường link nhưng lại không thể down được. Không biết bạn có thể up lại file không. Cảm ơn bạn nhiều.

    Trả lờiXóa