Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

từ nguyên của Quấn- Vấn- Bện

các cặp QUẤN- VẤN- BỆN,
cũng là từ gốc Hán, âm Hán Việt là BIỀN, các âm Thượng cổ như sau:
[Ancient Han Phonetic Database]
Chữ Hán: 緶
Thanh mẫu: 並
Vận mẫu: 仙
Thanh điệu: 平
Độ mở: 开
Nhiếp: 山
Đẳng: 重钮四等
Thiết âm: 房連
Ghi chú: 字见《说文》
Phục nguyên âm thượng cổ:
Karlgren: bʹi ̯an
Lí Phương Quế: bjian
Vương Lực: bian
Baxter: bjen
Trịnh Trương Thượng Phương: ben
Phan Ngộ Vân: ben

Như vậy, kben là âm bản địa hóa của BIỀN (thuộc trường hợp như bài em đã gửi cho thầy Việt hóa thành CCVC),
kbjen > rụng b> kjen> thêm -w-> quấn > vấn, vặn (thừng)
kbjen > rụng k> bện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét