Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Từ nguyên của Quây- Vây- Vầy

về chữ QUÂY- VÂY,
đây là một từ gốc Hán, âm Hán Việt là VI, cụ thể nhưu sau:

[Ancient Han Phonetic Database]
Chữ Hán: 圍
Thanh mẫu: 云
Vận mẫu: 微
Thanh điệu: 平
Độ mở: 合
Nhiếp: 止
Đẳng: 三等
Thiết âm: 雨非
Ghi chú: 字见《说文》
Phục nguyên âm thượng cổ:
Karlgren: gi ̯wər
Lí Phương Quế: gwjəd
Vương Lực: ɣiuəi
Baxter: wjəj
Trịnh Trương Thượng Phương: ɢʷɯl
Phan Ngộ Vân: ɢul

Như vậy, QUÂY là Tiền Hán Việt, còn VÂY và VẦY (trong XUM VẦY) là các âm Việt hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét