Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

từ nguyên của Quầng, Vầng, Vừng, Hừng, Hửng, Váng

Tương tự như vậy, QUẦNG- VẦNG (mặt trăng, -trời, -người)- VỪNG- HỪNG- HỬNG, VÁNG (-đầu)
cũng là các đồng nguyên tự của một từ gốc hán là VỰNG, cụ thể như sau:

[Ancient Han Phonetic Database]
Chữ Hán: 暈
Thanh mẫu: 云
Vận mẫu: 文
Thanh điệu: 去
Độ mở: 合
Nhiếp: 臻
Đẳng: 三等
Thiết âm: 王問
Ghi chú: 见《史记》。字见《说文》
Phục nguyên âm thượng cổ:
Karlgren: gi ̯wən
Lí Phương Quế: gwjənh
Vương Lực: ɣiuən
Baxter: wjuns
Trịnh Trương Thượng Phương: ɢuns
Phan Ngộ Vân: ɢuns

Như vậy, QUẦNG là Tiền Hán Việt, còn lại đều là các âm Việt hóa. (không có yếu tố Hán Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét