Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Từ nguyễn của Quạnh- Vắng

QUẠNH- VẮNG- Goạnh có thể so sánh với cách tái lập âm Hán Thượng cổ như sau:

Chữ Hán: 煢
Thanh mẫu: 群
Vận mẫu: 清
Thanh điệu: 平
Độ mở: 合
Nhiếp: 梗
Đẳng: 三等
Thiết âm: 渠營
Ghi chú: 字见《说文》
Phục nguyên âm thượng cổ:
B.Karlgren: gʹi ̯we ̆ŋ
Lí Phương Quế: gwjiŋ
Vương Lực: giueŋ
W.Baxter: gʷjeŋ
Trịnh Trương Thượng Phương: gʷeŋ
Phan Ngộ Vân: gʷeŋ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét